امروز: 1401/09/18 ساعت:
کاربر ميهمان فراخوان جاري  » از صفحه نخست يک فراخوان انتخاب نمائيد.

  • پر کردن فيلدهايي که با علامت مشخص شده اجباري است.
  • کامل کردن رزومه به معناي ثبت نام نخواهد بود تمام مراحل را کامل کنيد.
متقاضياني که در فراخوان هاي گذشته ثبت نام نموده اند، مي توانند با کدملي به عنوان نام کاربري و چهار رقم آخر کد ملي به عنوان رمز عبور وارد سيستم شوند
 كد ملي (نام کاربري)